Videoer spillt inn på Ogna Scene:

Skambankt - Fremmed i en Fremmed Verden
Stavangerkammeratene - Ikkje gå frå meg nå

Marianne Sund - Mama

O` Schea - Luci,Luci ....